W dniu 25.08.2012 r. w stanicy myśliwskiej w Jeziórce (gmina Pniewy) odbyło się spotkanie byłych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 1952/1953 (60 lat temu).

W uroczystości wzięły udział również dwie osoby z innych klas. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, trwało ponad 6 godzin.

Głównymi organizatorami i sponsorami spotkania klasowego byli Stanisław Skowroński oraz Marian Woźniak.

 

Zbigniew Ajduk -  emerytowany nauczyciel PSP w Zaborowie

 

 

 

Uczestnicy spotkania, od lewej stoją:

Zbigniew Ajduk, Marian Woźniak, Ryszard Mokosa, Janina Podgórska (z d. Mokosa),
Teresa Chryn (z d. Kot), Barbara Walewska (z d. Krajewska), Jan Matyjas, Tadeusz Chryn

 

 

 

Uczestnicy spotkania, od lewej stoją:

Zbigniew Ajduk, Marian Woźniak, Janina Podgórska (z d. Mokosa), Stanisław Skowroński,
Teresa Chryn (z d. Kot), Barbara Walewska (z d. Krajewska), Jan Matyjas, Tadeusz Chryn

 

 

 

Uczniowie klasy VII w roku szkolnym 1958/1959, od lewej stoją:

Zbigniew Ajduk, Zbigniew Wrzosek, Stanisław Skowroński, wychowawca klasy – Helena Kołacz,
Ryszard Mokosa, Władysław Milczarek, Marian Woźniak

 

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie i ich nauczyciele – rok szkolny 1953/1954