Tak! Każde dziecko jest inteligentne.

 

 

Trzeba tylko umieć rozpoznać w nim zdolności i umiejętnie je rozwijać. Przedszkole to najlepsze ku temu miejsce. Według teorii inteligencji wielorakich każdy człowiek posiada minimum 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, ruchową, przyrodniczą, interpersonalną oraz intrapersonalną (tzw. refleksyjną).

Największe odkrywanie i rozwijanie zdolności odbywa się do piątego roku życia, a więc wtedy, gdy dziecko przebywa w przedszkolu.

 

To, co maluch zdobędzie zanim pójdzie do szkoły

jest podstawą do rozwoju jego umysłu.

 

Dlatego nie powinno się zmarnować pierwszych pięciu lat życia dziecka. Ważna jest przede wszystkim świadomość rodzica, który powinien zadbać o właściwy rozwój malucha.

Dziecko może mieć doskonale rozwiniętą jedną z inteligencji, np. językową czy muzyczną, przez co dużo lepiej od innych będzie radziło sobie w opanowaniu języka rodzimego, obcego lub też będzie pięknie śpiewać. Każdy z nas ma jedne rodzaje inteligencji rozwinięte silniej, a inne słabiej.

Kiedy zatem uda się określić co jest mocną, a co słabą stroną dziecka można tę wiedzę wykorzystać, aby właściwie pokierować jego rozwojem.

Po pierwsze poprzez używanie silnych inteligencji do przyswajania wiadomości w tych dziedzinach, w których dziecko jest słabsze.

Po drugie należy wspomagać dziecko poprzez budowanie wysokiej samooceny.

Po trzecie dziecko nie tylko nabywa wiedzę o swoich potencjalnych słabych stronach, ale też dowiaduje się jednocześnie, że wszystkie braki da się bez trudu pokonać.

 

Poziom inteligencji nie jest wartością stałą i można go rozwijać.