Gminny Konkurs Recytatorski

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie

pod patronatem Wójta Gminy Belsk Duży

pana Władysława Piątkowskiego

odbył się 26 lutego 2015 r.

32 recytatorów z gminy Belsk Duży oceniała komisja

w składzie:

1. Pani Janina Pawełek - przewodnicząca, dyrektor Publicznego Gimnazjum 

     im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym, 

     nauczyciel polonista

2. Pani Magdalena Paszkowska, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Grójcu

3. Pan Kazimierz Kochański, poeta, członek Związku Literatów Polskich