= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Zwycięzcy - konkurs przebierańców

kategoria klas 0 - III

I miejsce - Natalia Wlaźnik

II miejsce - Marta Wrzesiewska i Karolina Rzepkowska

III miejsce - Joanna Kacprzak

kategoria klas IV - VI

I miejsce - Eliza Kalinowska

II miejsce - Dominika Kot i Jakub Bartnik

III miejsce - Alicja Kalinowska i Anastazja Mokosa 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =