Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 

 

1 września 2014 r.

*     rozpoczęcie rocznych zajęć
 dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2014 r.

*     Dzień Edukacji Narodowej

22 – 31 grudnia 2014 r.

*     zimowa przerwa świąteczna

19 stycznia – 1 lutego 2015 r.

*     ferie zimowe
(pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015
kończy się 16 stycznia 2015 r.)

1 kwietnia 2015 r.

*     sprawdzian VI klasy

2 kwietnia – 7 kwietnia 2015 r.

*     wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca 2015 r.

*     zakończenie rocznych zajęć 

     dydaktyczno-wychowawczych

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

w szkołach podstawowych Gminy Belsk Duży

 

(Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie organizacji roku szkolnego)

 

*      2 stycznia 2015 r.

*      5 stycznia 2015 r.

*      1 kwietnia 2015 r. (sprawdzian VI klasy)

*      5 czerwca 2015 r.

*      dwa dodatkowe dni - do dyspozycji w miarę bieżących potrzeb szkoły