W naszej szkole odbyły się wybory

SUPERCHŁOPAKA

 

W klasach 0-III wygrał   Mateusz Sobierajewski 

w klasach IV-VIII wygrał   Paweł Dudek