KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Fere zimowe 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
4. Egzamin klasy ósmej 15 - 16 - 17 kwietnia 2019 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 18  - 23 kwietnia 2019 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r. 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

w szkołach podstawowych Gminy Belsk Duży

 

Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z 11 sierpnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

 

1. 2 listopada 2018 r.
2. 29 kwietnia 2019 r.
3. 30 kwietnia 2019 r.
4. 2 maja 2019 r.