Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XVI edycję Konkursu Ekologicznego
"BĄDŹ ŚWIADOMY - WALCZ ZE SMOGIEM!"

 

 

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

 

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Uczniowie klas I-III mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IV-VI – komiks łączący w sobie część plastyczną i tekstową, natomiast uczniowie klas VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

 

Tematyka i cel Konkursu

1.    Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego oraz jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza.

2.    Celem konkursu jest:

    1)    wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym w obszarze ochrony powietrza i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza;

    2)    rozwój wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska;

    3)    uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych;

    4)    identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza;

    5)    rozwój zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.

 

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki:

1)    I grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy I-III – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 (lub zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska);

2)    II grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy IV-VI – komiks łączący w sobie zarówno część plastyczną, jak i tekstową, technika dowolna;

3)    III grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki, format papieru A4.


Prace konkursowe przynosimy do szkoły do dnia 24 października do pani Agnieszki Kot