KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Fere zimowe 10 - 23 lutego 2020 r.
4. Egzamin klasy ósmej 21 - 22 - 23 kwietnia 2020 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

w szkołach podstawowych Gminy Belsk Duży

 

Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z 11 sierpnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

 

1. 2 stycznia 2020 r.
2. 3 stycznia 2020 r.
3. 7 lutego 2020 r.
5. 12 czerwca 2020 r.