5. rocznica

nadania naszej szkole

imienia Ziemi Grójeckiej

14 listopada 2019 r. społeczność Zaborowa świętowała w wyjątkowy sposób.
Zbiegły się uroczystości 5. rocznicy nadania szkole imienia Ziemi Grójeckiej, ślubowanie klasy I, a także obchody Święta Niepodległości.
W Święcie Szkoły udział wzięli uczniowie, rodzice, absolwenci,
nauczyciele i wyjątkowi goście:
Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski,
Przewodniczący Rady Gminy - Bogusław Sikorski,
Przewodnicząca Komisji Oświaty - Ewa Łubińska,
dyrektor GZOPO – Maria Walewska-Żółcik,
sekretarz gminy - Renata Ostatek,
proboszcz parafii w Lewiczynie - ks. Sławomir Paszowski,
kierownik GOPS - Urszula Kopycka,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku
Dużym - Maria Kornaszewska oraz Izabela Majchrowska z filii w Lewiczynie,
radni gminy – Andrzej Adamczyk i Mariusz Gieleciński,
specjalista do spraw promocji gminy Belsk Duży - Emilia Tomasiak,
sołtys wsi Zaborów – Zbigniew Jakubczak,
emerytowany nauczyciel szkoły - Zbigniew Ajduk,
a także od lat związani z naszą placówką historyk
i regionalista dr nauk humanistycznych - Remigiusz Matyjas
oraz poeta i członek władz krajowych Związku
Literatów Polskich - Kazimierz Kochański.

Na święcie gościła również regionalna telewizja Mazowiecka TV. Motto uroczystości stanowiły słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami
w przyszłość naszej Ojczyzny”
.

Uroczystość poprowadzili dyrektor szkoły pani Marzena Jakóbowska - Kępka
oraz konferansjerzy pani Luiza Wójcik i pan Bogusław Cieślak.
Imprezę rozpoczęło uroczyste ślubowanie na sztandar pierwszoklasistów. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje talenty aktorskie, wokalne oraz taneczne w barwnym programie artystycznym, nawiązującym do ważnych wydarzeń w historii szkoły.
Nie zabrakło więc "Poloneza grójeckiego", pięknego tańca nawiązującego
do odzyskania niepodległości, a także akcentów sportowych w związku
z planowanym otwarciem nowego wielofunkcyjnego boiska.
Szczególny moment uroczystości stanowiło przypomnienie wydarzeń
sprzed pięciu lat: wyboru imienia, uroczystości z 10 listopada 2014 roku
i wspomnienie budowniczych szkoły. To im właśnie zadedykowana została piosenka "Dni, których nie znamy". Występ bardzo podobał się publiczności,
która nagrodziła artystów gromkimi brawami.
Program artystyczny zakończyła wzruszająca piosenka "Pamiętajcie o ogrodach" w wykonaniu pani Magdaleny Latoszek, do której w finałowej części dołączyła cała społeczność szkolna.
Scenariusz uroczystości przygotowały pani dyrektor Marzena - Kępka oraz pani Luiza Wójcik, układy taneczne opracowały pani Ewa Rudnicka i pani Agata Krzemińska. Dekoracja do przedstawienia została zaprojektowana
i wykonana przez panią Ewę Rudnicką, panią Magdalenę Latoszek oraz pana Roberta Kępkę. Rodzice zatroszczyli się o owoce wykorzystane do dekoracji, zakupili także stroje do występów oraz zorganizowali poczęstunek.

Zabrał głos historyk dr Remigiusz Matyjas, podsumowując uroczystość i zwracając szczególną uwagę na to, że wzorowo realizowane są założenia zawarte w programie wychowawczym szkoły. Placówka uczy kochać "Małą Ojczyznę", szanować ziemię grójecką i budzi świadomość przywiązania do wyjątkowego regionu wśród młodego pokolenia.
Podziw dla szkoły i podziękowania dla dyrektora wyraził wójt gminy Belsk Duży pan Władysław Piątkowski, Przewodniczący Rady gminy pan Bogusław Sikorski oraz dyrektor GZOPO pani Maria Walewska-Żółcik.
Pani dyrektor Marzena Jakóbowska-Kępka otrzymała także podziękowania od grona pedagogicznego.

Na zakończenie uczniowie, rodzice, nauczyciele i goście pozostali na słodkim poczęstunku zorganizowanym przez Radę Rodziców. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim nauczycielom i rodzicom zaangażowanym
w organizację święta.
Szczególnie dziękujemy firmie Pepsico z Michrowa oraz przewodniczącej Rady Rodziców pani Marcie Tkaczyk.

Zapraszamy do fotogalerii na naszej stronie internetowej oraz na relację filmową na Mazowiecka TV oraz na facebooku.