16:00 - 17:00   Zebranie dla rodziców uczniów z klas II-III (sala 8)
16:30 - 17:00   Zebranie dla rodziców uczniów z klasy I (sala 1)
17:00 - 17:45   WARSZTATY DLA RODZICÓW
 nt. "Kiedy i dlaczego dzieci ryzykują?" (sala 2)
17:45 - 18:00   Zabezpieczenie domowego komputera przed    
 niechcianymi treściami (sala 2)
od 18:00   Zebrania z wychowawcami klas IV-VIII