KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2022/2023

 

1.

Rozpoczęcie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.
2. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r.
4. Ferie zimowe 13 - 26 lutego 2023 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023 r.
6. Egzaminy klasy ósmej 23 - 24 - 25 maja 2023 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023 r.

 


 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

w szkołach podstawowych Gminy Belsk Duży

 

Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z 11 sierpnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

 

1. 31 października 2022 r.
2. 22 grudnia 2022 r.
3. 5 kwietnia 2023 r.
4. 2 maja 2023 r.
5. 9 czerwca 2023 r.