Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

– tryb pełny stacjonarny


Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie od dnia 1 września 2021 r. opracowane według wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

10 zasad dla uczniów
10 zasad dla rodziców