KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2023/2024

 

1.

Rozpoczęcie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.
2. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2023 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.
4. Ferie zimowe 15 - 26 stycznia 2024 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
6. Egzaminy klasy ósmej 14 - 15 - 16 maja 2024 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2024 r.

 


 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

w szkołach podstawowych Gminy Belsk Duży

 

Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z 11 sierpnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

 

1. 13 października 2023 r.
2. 22 grudnia 2023 r.
3. 27 marca 2024 r.
4. 2 maja 2024 r.
5. 31 maja 2024 r.