KADRA

 

 


 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Jakóbowska-Kępka

 • wykształcenie: mgr matematyki
 • dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie oświatą, informatyka
                                            bibliotekoznawstwo
 • stopień awansu: nauczyciel dyplomowany
 • funkcja: dyrektor szkoły (od 1997 r.) i przedszkola (od 2008 r.)

 

NAUCZYCIELKA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

mgr Agata Krzemińska

 • wykształcenie: mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie oświatą
 • stopień awansu: nauczyciel dyplomowany
 • funkcja: opiekun oddziału przedszkolnego 3-5-latków

 

NAUCZYCIELKA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

Magdalena Latoszek

 • wykształcenie: licencjat pedagogika przedszkolna
  i wczesnoszkolna
 • stopień awansu: nauczyciel stażysta

 

LOGOPEDA

mgr Justyna Błońska

 • wykształcenie: mgr filologii polskiej
 • dodatkowe kwalifikacje: logopedia
 • stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
 • funkcja: logopeda przedszkolny