1. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych publikowanych w Internecie

np. przemoc, pornografia, sekty, popularyzacja faszyzmu, nawoływanie do samookaleczeń, werbunek do org. terrorystycznych, promowanie korzystania z narkotyków

Zobacz infografikę nr 1

 

 

2. Cyberprzemoc

nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli

Zobacz infografikę nr 2

 

 

3. Naruszenia prywatności

dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły (przestępstwo)

Zobacz infografikę nr 3

 

 

4. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu

infoholizm (siecioholizm) – nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów Internetu i gier komputerowych (najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych przez dzieci

Zobacz infografikę nr 4

 

 

5. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie

zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności (np. danych, pieniędzy, cennych przedmiotów rodzinnych)

Zobacz infografikę nr 5

 

 

6. Seksting

prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich - przesyłanie drogą elektroniczną lub publikowanie w portalach (społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście seksualnym, erotycznym i intymnym

Zobacz infografikę nr 6

 

 

7. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie

nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez publikowanych w forach internetowych, kierowanie się informacjami zawartymi w reklamach

Zobacz infografikę nr 7

 

 

8. Łamanie prawa autorskiego

ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń (tzw. copyright trolling)

Zobacz infografikę nr 8

 

 

9. Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online

Zobacz infografikę nr 9