KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 P S Y C H O L O G
P E D A G O G
Program "Szklanka Mleka"
Program "Owoce w szkole"
Zbiórka plastikowych nakrętek
Zbiórka zużytych baterii
"Cała Polska czyta dzieciom" "Ratujemy i uczymy ratować"
ŚWIETLICA 2021/2022
S Z A C H Y
Zdrowie i higiena
 
 
DLA RODZICÓW

        

 

rok szkolny 2021/2022

 

28 września 2021 r.    Europejski Dzień Języków Obcych 
23 września 2021 r.    Spotkanie dla klasy VII z panem Łukaszem Kocewiakiem - relacja z podróży
   przez Argentynę
20 września 2021 r.    Konkurs wiedzy "Polskie Termopile - obrońcy spod Wizny" 
18 września 2021 r.    Wycieczka z Klubu Włóczykija - Wizna - Tykocin
7 września 2021 r.     Wycieczka dla klas VII-VIII "Szlakiem powstania listopadowego"
2 września 2021 r.    Wybory do samorządu uczniowskiego 
1 września 2021 r.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022