KADRA

 

 


 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Jakóbowska-Kępka

 • wykształcenie: mgr matematyki
 • dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie oświatą, informatyka
                                            bibliotekoznawstwo
 • stopień awansu: nauczyciel dyplomowany
 • funkcja: dyrektor szkoły (od 1997 r.) i przedszkola (od 2008 r.)

 

WYCHOWAWCA
GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

mgr Magdalena Latoszek

 • wykształcenie: mgr pedagogiki przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, nauczyciel Montessori, teologia
 • stopień awansu: nauczyciel mianowany
 • funkcja: opiekun oddziału przedszkolnego 3-5-latków

 

NAUCZYCIELKA
GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

mgr Monika Lipska

 • wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej
 • dodatkowe kwalifikacje: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
 • funkcja: opiekun oddziału przedszkolnego 3-5-latków

 

NAUCZYCIELKA
GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

mgr Agata Krzemińska

 • wykształcenie: mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie oświatą
 • stopień awansu: nauczyciel dyplomowany
 • funkcja: opiekun oddziału przedszkolnego 3-5-latków

 

LOGOPEDA

mgr Aneta Ukleja

 • wykształcenie: mgr psychologii
 • stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
 • funkcja: logopeda szkolny

PSYCHOLOG

mgr Aneta Katana

 • wykształcenie: mgr psychologii
 • stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
 • funkcja: psycholog szkolny