Dyrektor szkoły
mgr Marzena Jakóbowska-Kępka
 • wykształcenie: mgr matematyki
 • dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie oświatą, informatyka, bibliotekoznawstwo, fizyka
 • nauczyciel dyplomowany
 • dyrektor szkoły (od 1997 r.)
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty z matematyki

mgr Ewa Rudnicka

 • wykształcenie: mgr nauczania początkowego
 • dodatkowe kwalifikacje: przyroda, wychowanie przedszkolne
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy I i II
mgr Agata Krzemińska
 • wykształcenie: mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie oświatą
 • stopień awansu: nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy III

mgr Luiza Wójcik

 • wykształcenie: mgr filologii polskiej, mgr filologii rosyjskiej
 • dodatkowe kwalifikacje: logopedia
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy VIII,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

mgr Agnieszka Kot

 • wykształcenie: mgr technologii żywności
 • dodatkowe kwalifikacje: wychowanie fizyczne i korektywa, przyroda,
  biologia, geografia
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy V,
 mgr Katarzyna Kulig
 • wykształcenie: mgr filologii języka angielskiego
 • dodatkowe kwalifikacje: WDŻ, bibliotekoznawstwo
 • nauczyciel dyplomowany,
 • wychowawca klasy VII,
 • opiekun pracowni językowej
mgr Bogusław Cieślak
 • wykształcenie: mgr historii
 • dodatkowe kwalifikacje: wychowanie fizyczne, EDB, doradztwo zawodowe
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Zofia Kiełbowska

 • wykształcenie: mgr teologii
 • nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Przedborska
 • wykształcenie: mgr matematyki
 • dodatkowe kwalifikacje: informatyka, technika
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy VI
 • opiekun pracowni komputerowej
Adrianna Zych
 • wykształcenie: licencjat filologii języka angielskiego
 • opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • nauczyciel kontraktowy
 • wychowawca klasy IV
mgr Lidia Kot
 • wykształcenie: mgr filologii języka rosyjskiego
 • dodatkowe kwalifikacje: język polski, doradztwo zawodowe
 • nauczyciel mianowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego

Bogusława Kaczmarczyk

 • wykształcenie: wyższe zawodowe z nauczania początkowego
 • dodatkowe kwalifikacje: wychowanie fizyczne
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Lipska

 • wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej
 • dodatkowe kwalifikacje: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
mgr Elżbieta Spurek
 • wykształcenie: mgr bibliotekoznawstwa
 • dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagogika
 • stopień awansu: nauczyciel dyplomowany
mgr Krzysztof Wójcik
 • wykształcenie: mgr historii
 • dodatkowe kwalifikacje: WOS
 • stopień awansu: nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Hermanowicz
 • wykształcenie: mgr ochrony roślin
 • dodatkowe kwalifikacje: biologia, chemia
 • stopień awansu: nauczyciel dyplomowany
inż. Cezary Kowalski
 • wykształcenie: inż. transportu
 • dodatkowe kwalifikacje: fizyka
 • stopień awansu: nauczyciel mianowany
mgr Aneta Katana
 • wykształcenie: mgr psychologii
 • stopień awansu: nauczyciel mianowany
 • funkcja: psycholog szkolny