PROGRAMY  I  PROJEKTY
REALIZOWANE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

 

 


2014/2015

 

"Moja przyszłość"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach EFS.


2013/2014

 

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach EFS.


2012/2013

http://ucznowoczesnie.efsart.eu/sites/ucznowoczesnie.efsart.eu/files/logo.png

"Multimedia i e-learning w pracy nauczyciela"

Szkolenie w ramach projektu "Multimedia i e-learning w pracy nauczyciela" współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez firmę "SYSTEMA" Sp. z o. o.

 


2012/2013

 


„Dziecięca akademia przyszłości”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach EFS.


 2011/2013

 


"Otwarte Przedszkola"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach EFS.


 


2009/2010

"Radosna Szkoła"

W ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w kl. I-III szkół podstawowych

KWOTA DOFINANSOWANIA: 6.000 zł


 


2009/2010


"Sportowo to zdrowo"

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

KWOTA DOFINANSOWANIA: 50.000 zł


 


2009/2010


"Krok do przodu"

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

KWOTA DOFINANSOWANIA: 123.000 zł


 


2008/2009

"Mądrze wybieram"

Rządowy Program "Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013"

KWOTA DOFINANSOWANIA: 12.500 zł


 


2008/2009

"Najważniejszy jest początek"

Rządowy Program "Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku"

KWOTA DOFINANSOWANIA: 11.435 zł


 


2006/2007 i 2007/2008

"Potrafimy więcej niż nam się wydaje"

W ramach projektu stowarzyszenia SUMUS "Sukces ucznia promocją szkoły" współfinansowanego przez EFS.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25.000 zł


 


2005/2006


"Pracownie komputerowe dla szkół"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach EFS.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 39.998,19 zł