ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU:

 

Zajęcia

rozwijające umiejętności w zakresie

czytania i pisania

Zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia

rozwijające zainteresowania

matematyczno-przyrodnicze

Zajęcia

rozwijające zainteresowania

artystyczne