ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

SZACHY JĘZYK ANGIELSKI
WARSZTATY PRZYRODNICZE PORADNICTWO I DORADZTWO
EDUKACYJNO-ZAWODOWE
WYJAZD EDUKACYJNY W RAMACH PROJEKTU
OPOWIEŚĆ ŚWIĄTECZNA  - PRZEDSTAWIENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM
SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY W RAMACH PROJEKTU
SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY O TYTUŁ MISTRZA SZKOŁY
DRUGI WYJAZD EDUKACYJNY W RAMACH PROJEKTU
WARSZTATY PRZYRODNICZE W TERENIE - PODCHODY