http://www.pikor.friko.pl/gif/linie/18.gif

"Kto czyta - nie pyta" program czytelniczy dla przedszkolaków

http://www.pikor.friko.pl/gif/linie/18.gif

Organizator - PSP w Zaborowie

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Belsku Dużym Filia w Lewiczynie

 

 

CEL: Rozbudzenie ciekawości świata poprzez czytanie dzieciom

 

Czas trwania programu: 03.11.2008 - 01.04.2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia programowe:

Program zakłada współpracę Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym Filii Biblioteki Publicznej w Lewiczynie między Akademią Przedszkolaka "Krasnal" przy PSP w Zaborowie w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wychowania przyszłych czytelników.

Wszystkie dzieci zostały objęte cyklem zajęć - "Czytamy najmłodszym".

W ramach programu została zakupiona kolekcja książek

"Cała Polska czyta dzieciom" 

oraz dyplomy i książki dla przedszkolaków.