Osiągnięcia uczniów
na sprawdzianie VI klasy

 

 

rok szkolny

 

Ilość punktów
(40 max)

2009 / 2010

Stefan Matyjas

Denis Kiljański

39 pkt.

2005 / 2006

Magda Trzaska

39 pkt.

2001 / 2002

Paulina Wzorek

38 pkt.