Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie od dnia 1 września 2021 r. opracowane według wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 10 zasad dla uczniów
10 zasad dla rodziców
 
                       
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Ziemi Grójeckiej
w Zaborowie
Akademia Przedszkolaka
"KRASNAL"
w Zaborowie
UWAGA!
1 grudnia 2018 r. szkoła zmieniła adres
poczty elektronicznej z
pspzaborow@o2.pl
na
szkola@pspzaborow.nazwa.pl