KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 P S Y C H O L O G
P E D A G O G
Godziny dostępności nauczycieli Zbiórka plastikowych nakrętek
Zbiórka zużytych baterii
"Cała Polska czyta dzieciom" "Ratujemy i uczymy ratować"
ŚWIETLICA 2022/2023
S Z A C H Y
Zdrowie  i  higiena
 
 
DLA RODZICÓW

        

 

rok szkolny 2022/2023

 

30 września 2022 r.    Spotkanie z podróżnikiem - panem Łukaszem Kocewiakiem
29 września 2022 r.    Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, wybory SUPERCHŁOPAKA 
26 września 2022 r.    Europejski Dzień Języków Obcych 
20-21-22 września
2022 r.
   Wycieczka Szlakiem Piastowskim 
15 września 2022 r.    Międzynarodowy Dzień Kropki 
14 września 2022 r.    Spektakl profilaktyczny "Działka" dla uczniów klasy 7 i 8 
7 września 2022 r.    Ognisko z "Uczniakiem" 
2 września 2022 r.    Wybory do samorządu uczniowskiego
1 września 2022 r.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023